Home / Način podnošenja prigovora

Način podnošenja prigovora

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Prigovori na usluge turističke agencije Magic Croatia d.o.o. podnose se pisanim putem na e-mail adresu info@magic-croatia.hr u roku od 8 dana od dana izvršenja usluge ili završetka putovanja/izleta. Prigovor uložen nakon proteka navedenog roka, nismo dužni uzeti u razmatranje.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Magic Croatia će elektroničkom poštom odmah dostaviti obavijest o primitku prigovora te će u roku od 15 dana od dana primitka prigovora dostaviti odgovor na isti. Magic Croatia može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 15 radnih dana.

Prigovori na uslugu putovanja ili ugovorene usluge u sklopu paket aranžmana
Putnik je dužan ukazati na nepravilnosti, odnosno nedostatke, u pružanju ugovorenih usluga u sklopu paket aranžmana (prijevoz, smještaj, obroci i sl.) na licu mjesta izjavom reklamacije neposrednom pružatelju usluga: recepciji hotela, osoblju restorana, vozaču autobusa, voditelju putovanja…
Putnik je dužan surađivati s organizatorom putovanja i neposrednim davateljem usluga radi otklanjanja uzroka prigovora. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije, a koje odgovara ugovorenoj usluzi po vrsti i kvaliteti, Magic Croatia neće uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika. Rješavat ćemo samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, uz pismenu potvrdu potpisanu od strane putnika i pružatelja usluge i/ili voditelja putovanja.

Ako niti nakon prigovora usluga nije pružena na ugovoreni način, Putnik je dužan zatražiti pisanu potvrdu od osobe koja je dužna uredno izvršiti tu uslugu ili od voditelja putovanja (predstavnika agencije) i istu priložiti uz svoju pisanu reklamaciju najkasnije u roku od 8 dana nakon povratka s putovanja. U protivnom istu nismo dužni uzeti u obzir. Reklamacije po povratku s putovanja bez priložene potvrde, smatrat će se neosnovanima.
U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija mogla riješiti na licu mjesta (na primjer nezadovoljavajuća čistoća sobe, oprema, položaj sobe itd.), a putnik nije prigovorio na licu mjesta i o nepravilnostima nije obavijestio gore navedene osobe, te je iste koristio, smatra se da se putnik složio s tako pruženom uslugom i time je izgubio pravo na kasnije podnošenje reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene odnosno naknadu štete.

Prigovore na uslugu putovanja putnik je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana završetka putovanja, pismenim putem na adresu info@magic-croatia.hr.